Trenerzy Bałtyku Gdynia
Władysław Sobociński i Władysław Przyradzki 1956-1957
Czesław Bartolik 1958-1959
Kazimierz Sowiński 1960
Władysław Sobociński 1961-1962
Henryk Serafin 1962-1963
Władysław Sobociński 1963-1964
Bogumił Gozdur 1964-1967
Henryk Filipiak 1968
Jerzy Wrzos 1969
Eugeniusz Domagała 1969
Marian Geszke 1970-1971
Tadeusz Foryś 1971-1972
Bogumił Gozdur 1972-1973
Grzegorz Polakow 1974
Józef Walczak 1975-1976
Aleksander Mandziara 1977
Wojciech Łazarek 1977
Witold Sokołowski 1978-1980
Adam Adamus 1980-1981
Marian Geszke 1981-1983
Bronisław Waligóra 1983-1984
Jan Pieszko 1985
Stanisław Stachura 1985-1987
Włodzimierz Jakubowski 1988
Grzegorz Polakow 1988-1989
Henryk Filipiak 1989
Adam Adamus 1989-1990
Marian Geszke 1990-1991
Krzysztof Szkoda 1991-1994
Grzegorz Polakow 1994
Henryk Filipiak 1994
Andrzej Bussler 1995-1996
Andrzej Szwarc 1996
Adam Walczak 1997-1998
Adam Walczak i Andrzej Bussler 1999
Adam Adamus 1999
Wojciech Niedźwiedzki 2000
Mirosław Zimny 2000
Marian Geszke 2000-2001
Mirosław Zimny 2001-2004
Kazimierz Jaszczerski 2005
Andrzej Bussler 2005-2006
Jerzy Jastrzębowski 2006-2009
Piotr Rzepka 2009-2010
Jacek Grembocki 2011
Marek Witkowski 2011
Karol Złonkiewicz 2011
Adam Topolski 2011-2012
Waldemar Tęsiorowski 2012
Szymon Hartman 2012-2013
Marcin Martyniuk 2013
Paweł Budziwojski 2013-2014
Marcin Martyniuk 2014-2017
Dariusz Mierzejewski 2017
Sebastian Letniowski 2017-2019
Piotr Rzepka 2019
Marcin Samborski 2019
Jerzy Jastrzębowski 2020-2021
Grzegorz Niciński 2021
Robert Reiwer 2021-2022
Włodzimierz Pasieka od 2022